Naujienos

Informuojame, jog GPAIS sistemos naudojimo pereinamasis laikotarpis pratęsiamas iki 2018 metų gruodžio 1 dienos, tačiau įmonės privalo vykdyti šiuos pagrindinius reikalavimus:
– pereinamojo laikotarpio metu atliekų darytojai ir tvarkytojai apskaitą gali vykdyti GPAIS, naudodami verslo valdymo informacines sistemas arba pildydami laisvos formos popierinį arba elektroninį apskaitos žurnalą. Nepriklausomai nuo pasirinkto apskaitos vykdymo būdo, atliekų darytojai ir tvarkytojai praėjusio kalendorinio mėnesio apskaitos duomenis į GPAIS turi pateikti ne vėliau kaip per kito kalendorinio mėnesio 5 darbo dienas, tačiau kalendorinio ketvirčio apskaitos duomenys į GPAIS suvedami ne vėliau kaip iki kalendorinio ketvirčio pabaigos.
gamintojai ir importuotojai, kurie turi verslo valdymo informacines sistemas ir jas integruos su GPAIS, gaminių ir (ar) pakuočių tiekimo rinkai apskaitą gali vykdyti verslo valdymo informacinėje sistemoje, kol verslo valdymo sistema bus integruota su GPAIS, tačiau ne vėliau kaip iki pereinamojo laikotarpio pabaigos. Gamintojai ir importuotojai, neturintys verslo valdymo informacinės sistemos, nuo 2018 metų liepos 2 dienos privalo gaminių ir (ar) pakuočių tiekimo rinkai apskaitą vykdyti GPAIS.

Nuo 2018-01-01 LR Aplinkos ministerijos iniciatyva paleista Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema (GPAIS). Šia sistema nuo 2018-07-01 privalės naudotis įmonės:

– Importuojančios supakuotus gaminius t.y. turinčios pakuotes sunaudotas savoms reikmėms;
– Pakuojančios gaminius, išleidžiančius juos į vidaus rinką t.y. parduodančios juos Lietuvoje;
– Importuojančios, išleidžiančios į vidaus rinką apmokestinamuosius gaminius t.y. naudotas padangas, elektros ar elektronikos įrangą, baterijas ir/ar akumuliatorius, amortizatorius, tepalo, kuro, oro filtrus, alyvą;
– Kurių veikloje susidaro pavojingos atliekos ir/arba daugiau kaip 12 t/metus nepavojingų atliekų;
– Kurios atlieka transporto remonto priežiūrą bei remontą, kai šios veiklos metu susidaro atliekos;
– Kurių veikloje susidaro alyvos atliekos;
– Kurios vykdo satybos ir griovimo darbus;
– Kurios vykdo maisto gamybos (ruošimo) ir/ar maisto prekybos veiklą ir kuriuose per kalendorinius metus susidaro daugiau nei 5 tonos maisto atliekų.

LR Aplinkos ministro 2018-01-31 dieną priimtas įsakymas dėl Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos (GPAIS) naudojimo pereinamuoju laikotarpiu t.y. nuo 2018-01-01 iki 2018-06-30. Jame nustatyti šie pagrindiniai reikalavimai:

– Pereinamuoju periodu, ūkio subjektai atliekų bei pakuočių apskaitą gali vykdyti nesinaudojant GPAIS sistema;
– Atliekų darytojai bei tvarkytojai, vykdantys apskaitą nesinaudojant GPAIS sistema, pirmą kartą duomenis suvesti į sistemą privalo ne vėliau kaip iki 2018 metų vasario 28 dienos. Toliau suminiai duomenys į sistemą turi būti teikiami ne vėliau kaip iki kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigos.
– Verslo subjektai, kurie atliekų apskaitą pereinamuoju laikotarpiu vykdo ne per GPAIS sistemą, privalo pildyti/gauti iš atliekų tvarkytojų užpildytą laikinos formos atliekų vežimo lydraštį.

LR Aplinkos ministro 2018-01-16 dieną priimtas įsakymas dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių pakeitimo, nustato prievolę išduotą TIPK leidimą pagal 2002 m. TIPK taisykles, iki 2022 m. sausio 1 d. neatlygintinai pakeisti į Taisyklių reikalavimus atitinkantį taršos leidimą, turintį atitinkamas specialiąsias dalis. Aplinkos apsaugos agentūra iki 2018-07-01 privalo patvirtinti leidimų pakeitimo tvarką ir informuoti veiklos vykdytojus apie TIPK leidimų pakeitimo į Taršos leidimus veiksmų planą.